Nu kan Du vara med och utveckla fritidsaktiviteterna i Ramsdal!

Kanske har du i handlingarna inför Ekonomiska föreningen S:t Annas skärgård sett att styrelsen föreslår medlemmarna att bilda en Idrottsförening?

Informationsmöte kommer att hållas lördagen den 23 maj klockan 11.00 vid
Tomtkontoret. På grund av Coronapandemin kommer mötet att hållas utomhus. Vi ber dig som vill komma att anmäla dig till:

Mats Sternhag
Mobil: 070 52 02 998
Mejl: matssternhag@gmail.com
Allt för att vi ska följa myndigheternas regler vad gäller antal deltagare i möten i dessa tider!

På mötet kommer styrelsen presentera bakgrunden till idén att bilda en
idrottsförening. Vi kommer även att presentera hur styrelsen tänkt sig att
idrottsföreningen ska fungera. Du har nu möjlighet att vara med och forma framtidens idrotts- och fritidsverksamhet i Ramsdal. Styrelsen har en idé men den är inte huggen i sten utan ska formas av medlemmarna i föreningen!

Så varmt välkommen till ett kreativt försommarmöte kring idén om en Idrottsförening!

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑