Meddelande angående vattenförbrukning

Ramsdals Vattenverk

Under helgen 21 – 24 maj har vattenförbrukningen varit 125 m3/dygn.
Till reningsverket har bara 66 m3/dygn inkommit, dessutom så har vi
18 nya abonnenter anslutna till reningsverket,de nya abonnenterna
har egen vattenkälla, vilket visar att vattenförbrukningen har varit
väldigt hög under föregående långhelg.

Detta tyder på att mycket vatten har åtgått till annat, såsom tvätt
av båtar och altaner, m.m, troligen har även vatten gott åt till att fylla
pooler och badtunnor. Med tanke på att vi bor i ett område som har lägst grundvattennivå i Sverige så är läget bekymmersamt.
Va-gruppen kommer att mäta källorna för att se deras kapacitet,
detta kommer vi att meddela på hemsidan.

Vi kommer därför att införa BEVATTNINGSFÖRBUD från 1 juni och tills vidare. Efterlevs inte detta så finns stor risk för att vi får vattenbrist och låga nivåer i källorna, vilket medför en försämrad vattenkvalitet (grumligt vatten). Vattnet får således bara användas i hushållet.

Planering pågår för att borra en ny källa, enligt årsmötesbeslut.

Styrelsen för Ekonomiska Föreningen
VA-gruppen

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑