Nu kan Du vara med och utveckla fritidsaktiviteterna i Ramsdal!

Möte 2 den 25 juli klockan 11.00


Den 23 maj hade vi ett första informationsmöte om möjligheten att starta en fritidsförening i Ramsdal. Vi var några entusiaster som trotsade regn och rusk och samlades för att prata fritidsförening. Många har hört av sig till mig och ställt sig positiva till bildandet av en fritidsförening i Ramsdal.

Vi väljer att prata om en Fritidsförening istället för en Idrottsförening för vi vill bredda utbudet av aktiviteter. Vi tänker förutom idrottsaktiviteter bokcirklar, hundkurser, biokvällar etc, etc. Bara vår egen fantasi sätter gränser för vad vi kan åstadkomma! Det så kallade tomtkontoret är ju vår gemensamma lokal, en lokal som idag nästan enbart används som mötesrum för styrelsen och vägföreningen. Synd tycker Vi!

På mötet bestämde vi att vi under sommaren/hösten sätta samman en styrelse och bilda en fritidsförening och registrera den i Svenska Idrottsförbundet. Vi tänker oss att Fritidsföreningen tar över organiserandet av Fotbolls- och Simskolan 2021.

Nu är det dags för ett andra möte för att lyfta idéer om vad vi vill ha för
aktiviteter inom ramen för föreningen. Har du tankar och idéer om det så kom till mötet och få dem realiserade!

Var? Tomtkontoret
När? 25 juli klockan 11.00

Mats Sternhag
Mobil: 070-52 02 998
Mejl: matssternhag@gmail.com

Så varmt välkommen till ett kreativt sommarmöte
kring idén om en Fritidsförening i Ramsdal!

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑