Dags att FIRa?

Under sommaren har det hållits ett antal möten med målet att starta en fritidsförening i Ramsdal. Detta har nu kommit mycket längre och vi är några som nu jobbar hårt för att få till en fungerande fritids- och idrottsförening, FIRa till nästa år.

Som namnet anger är det både fritids- och idrottsfokus i föreningen, som är tänkt att jobba för aktiviteter som vi boende i Ramsdal önskar och vill vara del av. Vilka aktiviteter det blir bestämmer ni boende, men det som ligger närmast till hands för 2021 är de redan etablerade aktiviteterna Fotbollsskola, Simskola, Valborgsfirande och Midsommarfirande. Detta är dock inte fastslaget ännu, och vi hoppas på sikt att det fylls på med många andra aktiviteter för både unga och gamla.

Det som händer just nu är att hantera nödvändig administration, som att sätta upp stadgar, avtal med Ekonomiska föreningen, registrera föreningen i lämpligt idrottsförbund, ta fram betalningssystem och annat som krävs för att kunna hantera föreningen. Vi som jobbar med detta är
den tillförordnade styrelsen, som består av ordförande Rose-Marie Gerdin, sekreterare Emil Selse, kassör Håkan Danielsson och ledamöterna Agneta Danielsson och Mats Sternhag.

Vi vet att det finns många idéer och önskemål om aktiviteter hos er boende i Ramsdal, och vi hoppas ni tar kontakt med någon av oss så att vi gör rätt saker framöver. Vi kommer uppdatera er kontinuerligt via Facebookgruppen och websidan https://ekf.ramsdal.se

Du kan kontakt vem som helst av oss, med i första hand Agneta: agneta_danielsson7@hotmail.com
(070-3987659)
/Rose-Marie, Emil, Håkan, Mats och Agneta

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑