Nya Vattenkällor Ramsdal

För att säkra vatten tillgången under högsäsong, så har Ekonomiska
Föreningen, med hjälp av Finspångs Brunnsborrning, borrat 2 nya källor.
En källa vid stora anslagstavlan, vid infarten till Ramsdal, och en vid
Odlets nedre del.

Vid mätning av tillförsel av vatten per dygn, så ger källan vid anslags-
tavlan ca. 30 m3, och källan vid Odlet ca. 45 m3.

Under vecka 45 kommer arbetena med att ansluta källan vid Odlet
till vattenverket att påbörjas.
Källan vid anslagstavlan kommer att anslutas under våren 2021.

I samband med detta kommer ett nytt styrsystem för alla (9) källorna
att installeras, det gamla systemet som är ett Dupling-system kommer
att bytas ut och ersättas med ett internt Fibernät.
Fibernät är mer motståndskraftigt mot åska och blixtnedslag, vilket inne-
bär att vi reducerar driftstörningar och stora repartitions kostnader.

VA-gruppen
Roland Johansson

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑