Höstinformation från styrelsen

Nu är det höst i Ramsdal och styrelsen har lite information om smått och gott!

För er som inte vistas i området året om vill vi berätta att åskan slagit ned vid flertalet tillfällen. Det kan ju vara bra att se över sina elektriska saker. Vi har hört talas om frysar och luftvärmepumpar som gått sönder vid nedslagen.

I vinter kommer vi testa att låta bryggorna i Sandfjärden att få ligga kvar i vattnet. Att ta upp och lägga i dom är ett mycket omfattande och besvärligt arbete. Med tanke på att vintrarna är ganska milda så bedömer vi risken som väldigt liten att dom dras iväg eller att konstruktionerna skadas av isen.

Skog- och markansvariga planerar viss skogsavverkning under vintern 2020-2021. Fastighetsägare med nr. 7:268-7:277 och 7:287-7:289 (se karta nedan) behöver se till att tomterna är tydligt utmärkta så att man inte tar ned träd som står på er mark. Om ni däremot önskar få hjälp med att fälla något träd vid ovan nämnda fastigheter så kan ni kontakta Leif eller Håkan i skog- och markgruppen.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑