Årsmöte Ekonomiska Föreningen

Ekonomiska föreningen i S:t Anna skärgård
Efter kontakt per telefon med Folkhälsomyndigheten är läget så att vi får vara max 8 på mötet den 29 maj. Denna restriktion förlängdes den 17 maj att gälla till sista maj.
Från och med den 1 juni föreslås följande gälla enligt info på krisinformation.se. ”Nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar börjar att gälla. För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare.”
Just nu ser vi att 8 personsregeln bara gäller till sista maj så vi väljer att tro på det och att vi kan hålla ett möte med ökat antal den 19 juni. Vi har väntat in i det sista med att se om restriktionerna förlängs ytterligare men vi kan inte vänta längre.
Vi gör följande. Vi håller mötet den 29e maj vid Tomtkontoret med 8 personer dvs 4 funktionärer kan vi kalla det och 4 av de som redan anmält sig. Fullmakter medtages. Vi avhandlar bara de punkter som vi måste ha beslut på senast sista maj dvs punkterna 1 till 14. Resterande punkter bordlägges varefter mötet ajourneras till 19 juni.
Att vi gör detta i 2 omgångar beror på att det står i stadgarna att vi skall hålla årsmötet senast sista maj och vill inte bryta den regeln men pga att 8 personers regeln förlängdes den 17 maj att gälla till sista maj så känns det bättre nu att besluta om senareläggning av andra delen av mötet.
Vi kommer så snart det går att formellt kalla er medlemmar till nytt möte den 19 juni med samma tid 09.30 i Gusum för registrering. Vi kommer att göra ett nytt brevutskick med redan aviserade ändringar och tillika textredigeringar som gjort senare. 
Anmäl er närvaro till ekf@ramsdal.se. 50 personer på plats inkl några funktionärer är maximalt antal deltagare
Vi hoppas ni förstår att det inte varit lätt att organisera ett bra möte under rådande omständigheter.
Vi ber om ursäkt om vi orsakat någon olägenhet.
GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER NÄRVARO SENAST 2 DAGAR FÖRE 19 JUNI ALT GE NÅGON EN FULLMAKT

Vänligen 2021-05-23
Styrelsen för Ekonomiska föreningen

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑