Föreningsinformation hösten 2021

Hösten är här och snart står vintern för dörren. Verksamheten har rullat på ungefär som planerat men allt har inte kunnat göras. Alla avgifter är fakturerade och nästan alla har betalt sina avgifter men några få väntar vi fortfarande på. Det tackar vi för. Även om intäkterna från er medlemmar har ökat så räcker de inte till att göra allt på en gång. Vissa saker som var planerade i år har flyttats till kommande år. Det blev ju inget gemensamt midsommarfirande 2021 så i stället hade vi Ramsdalsdagen som blev väldigt uppskattat.

FRITID. Planering och projektering av ny brygga pågår för fullt. Vi räknar med att lägga upp information kring detta innan jul om placering, tidplan och hur det finansieras. Eftersom 2 av platserna vid nya bryggan blir föreningens nya gästplatser så håller Fritidansvarige i detta projekt.
Begärd information kring den eventuella Paddelbanan har inkommit och på nästa styrelsemöte skall diskuteras om vi kan gå vidare enligt årsmötets beslut eller om något måste kompletteras. Årets sommaraktiviteter genomfördes med hjälp av många engagerade medlemmar. Tack för den insatsen för utan detta engagemang är detta inte möjligt. Simskola, simborgar-märke, fotbollsskola, utegympa, yoga, turbåt mm gav många möjlighet att röra på sig. Bastusällskapet har beslutat att återinföra öppen bastu för alla Ramsdalsbor, se mer på hemsidan www.bigs.nu.

AVLOPP. I reningsverket fanns ett problem med styrsystemet som gjorde att det inte omstartar vid blixtnedslag tex. Detta är åtgärdat nu och styrsystemet startar automatiskt om efter den typen av kortare strömavbrott.

VATTEN. De provtagningar som gjorts på vårt vatten visar godkända resultat MEN en viss oro finns för lite grums som kommer och går, så någon form av sandfilter i framtiden finns i bakgrunden. Trots toppnotering av vattenförbrukning under vissa dygn i sommar har tillgången på vatten varit säkrad i år pga Grindvikskällan. En vattenläcka (liten?) vid Nyalundsvägen kommer nu snart att åtgärdas. Ett rejält blixtnedslag i somras tog kål på en del pumpar men det löstes ekonomiskt bra med hjälp av försäkringsersättningen.

SKOG OCH MARK. En ny ristipp har etablerats vid postlådorna Nyalundsvägen. Båda ristipparna behövs och tanken är att ligger ris och torkar i 5 mån så vi får betalt för riset ca 30.000 kr/år. Otorkat ris betalar man inte för så då få vi betala för att köra bort det. Att den nya tippen ligger närmare för många på den sidan Ramsdal spar tid och bränsle också.

VÄGFÖRENINGEN. Vi har ansökt och fått bidrag med 40% till nästa års beläggningsarbete.
Ny beläggning skall utföras 2022 på Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen. Budgeterad kostnad 850.000kr. Projektet finansieras med eget kapital och bidrag. Under året har normalt underhåll av grusvägarna utförts.
Slyröjning i vägområdet längs Ramsdalsvägen, Hamnvägen samt Djursundavägen har utförts.

Vi vill önska er alla en färgglad höst och kör lugnt vid risk för halka!
Hälsningar
Styrelserna för Ekonomiska och Vägföreningen

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑