Gott slut och ett Gott Nytt År

Välkommen till Ramsdal. Vi bifogar ett dokument som är tänkt att ges till alla nya medlemmar, personligen av någon i styrelsen. Vi tror det är viktigt med en god start och att nya medlemmar känner sig välkomna och får en sammanfattning av det som gjorts och görs plus lite allmänt om området. Dokumentet ”Välkommen till Ramsdal” är ett levande dokument så ser du någon förbättringspotential så hör av dig till ekf@ramsdal.se

Årsmötet
2022 kommer att bli 9 april i GUSUM och på ordinarie tider och sätt. Mer om detta kommer i kallelsen i mitten av mars. Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 1 mars men gärna tidigare är ett önskemål. Om det går att genomföra enligt plan återstår att se.

Underlag och information är under utveckling gällande Padelbanan. Både skriftlig och muntlig information kommer via representanter för motionen i god tid innan årsmötet.

Från och med 2022 ändrar vi faktureringsrutinerna. Du kommer att få 4 fakturor via mejl från Fortnox Finans per år med början 25 januari och förfallodag 28 februari. Därefter maj, augusti och november. Fakturan innehåller 3 rader motsvarande ¼ del av årsavgiften för Allmänna, Vatten och Avlopp. Totalt blir det för 2022: 1650 kr per tillfälle. Så snart det går under året kommer du också att erbjudas E-faktura. 

Släpkärra
Jan-Krister Hultgren har skött uthyrningen av vår släpkärra i 14 år. Det har han gjort med bravur och har på detta sätt bidragit till verksamheten i Ramsdal. Han har efter lång och trogen tjänst bett om att bli avlöst så vi tackar Jan-Krister för alla dessa år. Ny efter Krister är Agneta Danielsson på Lillskogsvägen 22. Se mer under Övriga kontakter.

Vi vill önska er alla ett Gott Nytt År!
Styrelserna för Ekonomiska och Vägföreningen

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑