Vattenbrist

Med anledning av låga grundvattennivåer och väldigt stora uttag under lång period, så har vattenbrist uppstått.

Två av våra åtta källor levererar inget vatten, övriga sex källor levererar vatten i begränsad omfattning. Det innebär att vi inte kan nå fulla volymer i våra vattenreservoarer.

Vi uppmanar alla att vara försiktiga med vattnet och bara använda det till hushållet, sedan tidigare råder bevattningsförbud.

RESPEKTERA DET!

Om vi inte kan få ner den höga förbrukningen, så måste vi stänga av vattnet under vissa perioder.

Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård
Styrelsen

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑