Elförsörjning

Ekonomiska föreningens elförbrukning är cirka 100 000 kWh/år vilket med dagens elpriser innebär en stor utgift. Styrelsen har därför börjat undersöka om vi kan sköta elförsörjningen genom solceller. Grunden för att undersöka det är att Länsstyrelsen först måste ge ett godkännande och EON måste bekräfta att de kan ta mot el i den omfattningen som elnätsägare. Detta första steg är taget i undersökningen vilket har resulterat i att NT har skrivit en artikel om vår ansökan till Länsstyrelsen. Det är styrelsen uppgift att på bästa sätt ta vara på medlemmarnas intresse därav detta projekt. Styrelsen plan är att vi till årsmötet vet om det finns en möjlighet att försörja vårt elbehov med solceller. En redovisning görs av detta projekt och hur vi eventuellt kan gå vidare med projektet på det kommande årsmötet, som är planerat till den 15 april.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑