Freesbegolfbanan

Så här är frisbeegolfbanan tänkt att läggas. Har du några synpunkter på dragningen mejla gärna till fritid@ramsdal.se snarast

Nu tittar våra engagerade medlemmar på vilken typ av korgar som ska sättas upp.

Comments are closed.

Hanteras av Teknet

Up ↑